گردهمایی سینماگران ایرانی و خارجی برای بررسی مسایل روز سینمای دیجیتال

نخستین دوره همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال با حضور فعالان این حوزه در کتابخانه ملی برگزار می شود.

آخرین ها