چرا سینمای ایران به فیلم های پلیسی بی اعتناست ؟

 علی رستگار در جام جم نوشت :   مواجهه روزانه و شبانه با قانون شکنان و انواع و اقسام هنجارشکنی ها و انبوه رفتارهایی که امنیت جامعه و شهروندان را هدف قرار می دهد، به خودی خود ظرفیت بالقوه و دراماتیکی برای پرداخت سینمایی و ساخت فیلم های جذاب پلیسی دارد. گرچه ژانری به نام […]

آخرین ها