سینماگر سرشناس ژاپنی در ۸۲ سالگی درگذشت

ایسائو تاکاهاتا انیماتور ژاپنی و یکی از بنیانگذاران استودیو جیبلی درگذشت.

آخرین ها