تابناک: توجیه قانون شکنی در جشنواره فجر با دروغ!

سینماسینما، تابناک: هفتمین روز جشنواره فیلم فجر با رونمایی از فیلم‌های بلند داستانی «لباس شخصی»، «خروج» و «آتابای»، فیلم مستند «زندگی میان پرچم‌های جنگی» و فیلم کوتاه «مادر برفی» همراه است؛ با این حال مهم‌ترین حاشیه جشنواره کوشش رسانه‌ای برای توجیه قانون شکنی متولیان جشنواره با توسل به یک توجیه متکی بر دروغ است.

آخرین ها