نمایش ۶ فیلم در شب فیلم کوتاه فنلاند

شب فیلم کوتاه فنلاند یازدهم مهرماه با نمایش ۵ فیلم کوتاه داستانی و یک فیلم کوتاه تجربی برگزار می‌شود.

شب فیلم فنلاند در باغ فردوس

انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت فنلاند، شب فیلم برگزار می‌کنند.

آخرین ها