فعال اقتصادی در راه سینما/«شهرام جزایری» وارد می‌شود

قاطبه کارشناسان و تحلیلگران، اقتصاد‌دانان و تهیه‌کنندگان سینما از هر نوع گرایش فکری معتقدند جهت فربه‌شدن اقتصاد سینمای ایران، بدون تردید تزریق سرمایه‌های بخش خصوصی به رگ‌های پیکره نحیف سینما یکی از راهکارهای مؤثر است و از این طریق می‌توان به ریشه‌های اقتصادی کم‌بنیه سینمای ایران کمک کرد. با وجود اینکه سال‌هاست سینمای ایران به […]

شباهت شهرام جزایری به لئوناردو دی کاپریو از زبان خودش

شهرام جزایری در بخشی از مصاحبه‌اش  گفته یکی از متصدیان پرونده‌اش فیلم «اگه می‌تونی منو بگیر» با بازی لئوناردو دی‌کاپریو را به او داده تا در زندان ببیند.

آخرین ها