بی‌مزه های‌ تلویزیون چه کسانی هستند؟

همشهری جوان به تازگی اقدام به انتخاب بی مزه ترین افراد حاضر در برنامه های تلویزیونی کرده و از بین مجریان، گزارشگران و بازیگران ، هشت نفر را که از همه بی مزه تر هستند را معرفی کرده است. در این گزارش علی اوجی همراه با مهران رنجبر و نعیمه نظام دوست به عنوان بی […]

آخرین ها