پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

فیلمبرداری «شهرک» متوقف شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «شهرک» بنابر اعلام سازمان سینمایی مبنی بر وضعیت قرمز کشور متوقف شد.

«شهرک» با محوریت کودک، فقر و اعتیاد کلید خورد

اولین فیلم بلند و مشترک محمد علی وهاج و محمد عبداللهی به نام  «شهرک» به مرحله تولید و فیلمبرداری رسید.

آخرین ها