تهیه‌کننده فیلم مطرح کرد؛ امکان توقیف «برادران لیلا» وجود دارد؟

جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی به تشریح آخرین وضعیت این فیلم سینمایی برای اکران عمومی پرداخت.

موافقت با صدور پروانه نمایش سه فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.

«دسته دختران» و ۲ فیلم دیگر پروانه نمایش گرفتند

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.

«مرد بازنده» پروانه نمایش گرفت

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم موافقت کرد.

«برف آخر» و «شهرک» پروانه نمایش گرفتند

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

پروانه نمایش ۲ فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش سه فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش سه فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش سه فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

صدور مجوز نمایش برای ۲ فیلم/ «بندر بند» منیژه حکمت پروانه نمایش گرفت

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه یک عنوان داستانی بلند،یک عنوان مستند بلند و دو عنوان مجموعه مستند و ترکیبی موافقت کرد.

رضا درمیشیان خواستار پاسخگویی مسوولان درباره وضعیت نمایش عمومی «مجبوریم» شد

رضا درمیشیان از انتظار خود برای دریافت پروانه نمایش فیلم «مجبوریم» نوشت.

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد.

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش آثار غیر سینمایی با عرضه دو عنوان بلند داستانی موافقت کرد.

پروانه نمایش «بیست و سه نفر» و سه فیلم دیگر صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای چهار فیلم «آپاچی»، «سونامی»، «بیست و سه نفر» و «بازیووو» مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش سه فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت غیر سینمایی با ساخت یک عنوان فیلم داستانی موافقت کرد

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

آخرین ها