در پاسخ به توهین مدیر پلتفرم نماوا تعلل نکنید؛ نامه سرگشاده یک انجمن سینمایی به شورای صیانت خانه سینما

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران طی نامه‌ای سرگشاده از شورای صیانت خانه سینما خواست در پاسخ به توهین مدیر پلتفرم نماوا تعلل نکند.

ابعاد حقوقی طرح ادعای «تجاوز در سینما»/ «شورای صیانت» پیگیری می‌کند

مشاور حقوقی «خانه سینما» با اشاره به جریان شکل‌گرفته در فضای مجازی و متهم کردن برخی چهره‌های سینمایی به «تجاوز»، تأکید کرد ادعای شاکیان در این زمینه در «شورای صیانت سینما» پیگیری می‌شود.

آخرین ها