پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم موافقت کرد.

پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش سه فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

پروانه نمایش سه فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

تغییرات در ترکیب شوراهای پروانه ساخت و نمایش

دو عضو جدید به شورای پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی اضافه شدند.

صدور پروانه نمایش ۷ اثر غیر سینمایی

پروانه نمایش ۷ اثر غیر سینمایی توسط شورای صدور پروانه نمایش صادر شد.

پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش «مطرب» مصطفی کیایی صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۳ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

جلسه انتظامی با اعضای شورای اکران و شورای صنفی نمایش/ حسین انتظامی: به عنوان سیاستگذار ترافیک اکران را از بین می بریم

جلسه مشترک اعضای شورای اکران آثار سینمایی و شورای صنفی نمایش با رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.

صدور مجوز نمایش برای دو فیلم با موضوع کودک و نوجوان

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی، برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

پروانه ساخت و نمایش ۱۶ اثر صادر شد

شورای پروانه نمایش خانگی سازمان سینمایی با ساخت و پخش ۱۶ اثر موافقت کرد.

صدور مجوز نمایش سه فیلم در شبکه نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی برای سه عنوان پروانه نمایش صادر کرد.

مجوز نمایش دو فیلم اجتماعی صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد. 

تلویزیونی ها به سینماگران مجوز می دهند!/کنایه جالب نویسنده روزنامه اعتماد

   الهام نداف در اعتماد نوشت : به فاصله یک هفته بعد از تغییر اعضای شورای پروانه ساخت، نوبت به جابه جایی در شورای پروانه نمایش رسید. این بار با حکم سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنج نفر از اعضای شورای پروانه نمایش جای شان را به مدیران فرهنگی و البته یک سینماگر […]

انتقاد عماد افروغ از نحوه تغییر اعضای شورای پروانه نمایش/ رفتار فرهنگی نبود

عماد افروغ به نحوه تغییر اعضای شورای پروانه نمایش انتقاد و تاکید کرد که رفتار فرهنگی این بود که تغییر اعضا را سازمان سینمایی به اطلاع آنها می‌رساند نه اینکه از رسانه ها مطلع شوند.

اعضای جدید شورای پروانه نمایش معرفی شدند

با حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای شورای پروانه نمایش آثار سینمایی معرفی شدند.

فیلم شهرام مکری مجوز اکران گرفت

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

چهار فیلم مجوز نمایش گرفتند، سه فیلم مجوز ساخت

شوراهای پروانه ساخت و نمایش به تازگی برای چهار فیلم مجوز نمایش و برای سه اثر مجوز ساخت صادر کردند.

مجوز نمایش دو فیلم صادر شد

صدور مجوز نمایش برای دو فیلم شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

آخرین ها