سوال فامیل دور از صابر ابر: شما با چندتا شیر کیسه ای ،وان حمامتان را پر می کنید؟!

امسال اگر پس از چند سال ،کلاه قرمزی پخش نمی شود و کلاه قرمزی غایب بزرگ امسال محسوب می شود ولی امسال شبکه ای فیلم اقدام به پخش قسمتهای تکراری کلاه قرمزی نموده است . به گزارش سینما سینما ،در یکی از قسمتها که امشب پخش شد صابر ابر بازیگر سینمای ایران بود .بازیگری که […]

آخرین ها