بوف کور و اقتباس/ دو سند سینمایی

بوف کور را می‌توان یکی از مهم‌ترین آثار ادبی ایران دانست و به عقیده بسیاری از اهل فن شاید مهم‌ترین رمان ادبیات ایران. وسوسه ساخت یک اثر سینمایی از این کتاب همیشه با سینماگران ما همراه بوده است.

واکنش صادق هدایت به اظهارات بهروز افخمی /کاریکاتور

واکنش صادق هدایت به اظهارات بهروز افخمی/کاریکاتور شهاب جعفر نژاد در روزنامه هفت صبح  

محمدعلی سجادی داستان آخرین تیر آرش را روایت می‌کند

 محمدعلی سجادی از ارائه طرحی به نام «تن تیر» به بنیاد سینمایی فارابی خبر داد.

آخرین ها