افشاگری بزرگ مازیار ناظمی درباره بستن راه های ارسال پیامک به برنامه نود

مازیار ناظمی در صفحه رسمی اش توضیحاتی را درباره اینکه چطور پیامک ها به برنامه نود نمی رسد داده است. به گزارش سینما سینما ؛مازیار ناظمی در صفحه رسمی اش در اینستاگرام یک افشاگری کرده است.افشاگری درباره پیامک هایی که به برنامه نود نمی رسد. ناظمی که خودش زمانی مجری برنامه های تلویزیونی بود با […]

آخرین ها