۶ نکته به بهانۀ درگذشت عباس دوزدوزانی/ وزیری که وزارت ارشاد را تعطیل کرد!

مشهورترین اقدام عباس دوزدوزانی در مقام وزیر ارشاد در سال ۵۹ تعطیل کردن وزارت ارشاد بود.

آخرین ها