در مراسم یادمان عبدالله تربیت مطرح شد؛مردی آرام که دایرهالمعارف سیار سینما بود

مراسم نکوداشت عبدالله تربیت با حضور جمعی از هنرمندان و نزدیکان او در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

«عبدالله تربیت» گنجینه ای که قدرش را ندانستند

 سید رضا یکرنگیان (مدیرمسئول انتشارات خجسته) در روزنامه ایران نوشت : زنده یاد «عبدالله تربیت» را از سال ها قبل می شناختم، از سال ۱۳۵۰، شاید هم یک سال بعدتر. هر چه هست این دوستی قدمتی ۵۰ ساله دارد، طی این نیم قرن آشنایی و مراوده همیشگی، او را مردی بسیار دقیق و موشکاف یافتم. […]

عبدالله تربیت، مترجم حوزه سینما، درگذشت

عبدالله تربیت، مترجم که عمدتا در حوزه سینما فعالیت می‌کرد درگذشت.

آخرین ها