عبدالله صمدیان درگذشت

عبدالله صمدیان، شاعر و وکیل در ۷۷ سالگی از دنیا رفت.

آخرین ها