۴۶ عروسک‌ خیمه شب‌بازی ثبت ملی شدند

مجموعه «عروسک‌های خیمه شب‌بازی» موزه ملی هنر و ادبیات کودکِ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ثبت ملی شد.

آخرین ها