توقف فیلمبرداری «فانی بودن» به دلیل رفتار نامناسب یک بازیگر

پروژه‌ی ساخت یک فیلم سینمایی به دلیل گزارش‌هایی از رفتار نامناسب بیل موری بازیگر نامزد اسکار متوقف شد.

آخرین ها