«آتش بس ۳» و دو فیلم‌نامه دیگر پروانه ساخت گرفتند

شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با سه فیلم‌نامه موافقت کرد.

آخرین ها