دو اثر از فیلمسازان ایرانی برنده جشنواره‌ای در مکزیک شدند

فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانى فرنوش صمدى برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه بیستمین دوره جشنواره Guanajuato مکزیک شد.

آخرین ها