حمله علی مصفا به صداوسیما: اگر تلویزیون خودمان اینقدر ادا در نمی آورد…

علی مصفا در گفت و گو یی که به بهانه نمایش فیلم مرگ ماهی انجام شده است، به شدت از صدا و سیما انتقاد کرد و گفت:«امروز ما اثر تبلیغات را در فروش فیلم ها می بینیم.

آخرین ها