مجادله دبیران جشنواره فجر در زمان شمقدری و ایوبی بر سر برجام و سانتریفیوژ در تلویزیون

محمد تاجیک :شبکه خبر پنج شنبه شب شاهد مناظره ای میان علیرضا رضا داد دبیر جشنواره فیلم فجر در دوسال قبل و محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره فیلم فجر در زمان شمقدری بود . به گزارش سینما سینما ، در بخشهایی از این مناظره ،بحث به موضوع سانتریفیوژ و برجام هم کشیده شد . علیرضا […]

آخرین ها