علیرضا سجادپور تهیه‌کننده و مدیر سابق سینمایی درگذشت

علیرضا سجادپور تهیه‌کننده و مدیر سابق سینما بر اثر تومور مغزی درگذشت.

«بَلیط» به پایان تصویربرداری رسید

تصویربرداری فیلم سینمایی «بَلیط» (بلوط) پس از ۳۳ جلسه به پایان رسید.

تهیه کننده سینما تحت عمل جراحی قرار گرفت

سیدعلیرضا سجادپور تهیه کننده سینما عصر امروز به دلیل ناراحتی روده در بیمارستان بیقه الله الاعظم تحت عمل جراحی قرار گرفت.

آخرین ها