جزئیات اختتامیه ششمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران تشریح شد

مدیر روابط عمومی ششمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران جزئیات مراسم اختتامیه این رویداد را تشریح کرد.

کامیابی بی‌کم‌وکاست کرامت

علیرضا مرادی در ایرنا نوشت : آزادی، ذات زندگی است. زندگی زمینه فضیلت است. فضیلت تفاضل آزادگی است. این گونه است که انسان در مواجهه با جهان، همواره سربلند بوده است و جاودان. برای این جاودانگی، ابزارهایی به کار می‌آید که برترین و برجسته‌ترین‌اش، همانا هنر است. هنر، حضور همیشگی دارد و داشته است در […]

آخرین ها