بازیگران نمایش گلاب آدینه معرفی شدند

بازیگران نمایش «پرده خانه» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی گلاب آدینه معرفی شدند.

آخرین ها