روایت حمید فرخ نژاد از احضارش به وزارت اطلاعات

حمید فرخ نژاد در یادداشتی خطاب به علی علیزاده در اینستاگرام خود نوشت :جناب آقای استاد علی علیزاده پست دلسوزانه و نصایح مادرانه شما واصل گردید ،تقارن تذکر شما و هم زمانی احضارم به وزارت اطلاعات جهت توضیح پاره ایی مسائل جالب توجه بود! خوشحالم از کیلو مترها اونور تر بفکر مردمت هستی و مشکلات […]

آخرین ها