علی مصفا :من از طرفداران گروه هنر وتجربه ام/فکر می کنم کار خیلی مثبتی انجام شده

علی مصفا در بخشهایی از گفت وگوی خود با سالنامه شرق به اظهار نظر درباره سینمای هنر و تجربه پرداخته است . به گزارش سینما سینما،علی مصفا دراین مصاحبه گفته :فکر می‌کنم شکل‌گیری گروه «هنر و تجربه» خیلی اتفاق خوبی بود و آن پاتوقی را که شما می‌گویید، به شکل حداقلی درست کرده و در […]

آخرین ها