تحلیل علی نصیریان درباره استند آپ کمدی

  علی نصیریان گفت :من خندوانه را ندیده‌ام. اما قبل از انقلاب پیش‌پرده‌خوانی وجود داشت و چیزهایی مثل بحر طویل می‌خواندند که کمی هم اکت داشت.

آخرین ها