علی پروین چرا پیشنهادات سینمایی را نپذیرفت؟

علی پروین در برنامه دور همی مهران مدبری پاسخ جالبی به سوال مهران مدیری داد. به گزارش سینماسینما،مهران مدیری پرسید:می دانم که چندین پیشنهاد سینمایی داشتید چرا آنها را قبول نکردید؟علی پروین در پاسخ به این سوال جواب جالبی داد و گفت:هرکسی را برای کاری ساخته اند.

آخرین ها