جایزه بزرگ جشنواره مراکش به یک فیلم ایرانی رسید

سینماسینما، پاریس: فیلم ایرانی برنده جایزه بزرگ (ستاره طلایی) در جشنواره مراکش شد.

آخرین ها