به مناسبت ۸۶ سالگی/ گوگل یاد عمر شریف را زنده کرد/ آنچه درباره این بازیگر نمی دانید

در زادروز عمر شریف بازیگر فقید مصری گوگل لوگوی روزانه خود را به وی اختصاص داد و یاد او را در سراسر جهان گرامی داشت.

آخرین ها