کرونا تئاتر را متوقف نکرد!/ استقبال ۱۶۰ هزار نفر از نمایش غرور و تعصب

در حالی که طرفداران بی‌شمار تئاتر در خانه گیر کرده‌اند و قادر به حضور در اجراهای زنده در مکان‌های سنتی اجرای تئاتر نیستند، نمایش آنلاین تئاتر موزیکال «غرور و تعصب» با اقبال روبه رو شد.

آخرین ها