ترجمه و زیرنویس اختصاصی گفت‌وگوی زنده با ژان لوک گدار (بخش سوم و پایانی) + ویدیو

سینماسینما: گفت‌وگو با ژان لوک گدار (بخش سوم و پایانی) گفت‌وگو کننده: لیونل بایر، رئیس بخش سینمای دانشگاه هنر و طراحی لوزان با همراهی فابریس آرانیو در پخش زنده اینستاگرام هفتم آوریل ۲۰۲۰

ترجمه و زیرنویس اختصاصی گفت‌وگوی زنده با ژان لوک گدار (بخش دوم) + ویدیو

سینماسینما: گفت‌وگو با ژان لوک گدار (بخش دوم) گفت‌وگو کننده: لیونل بایر، رئیس بخش سینمای دانشگاه هنر و طراحی لوزان با همراهی فابریس آرانیو در پخش زنده اینستاگرام هفتم آوریل ۲۰۲۰

ترجمه و زیرنویس اختصاصی گفت‌وگوی زنده با ژان لوک گدار (بخش اول) + ویدیو

سینماسینما: گفت‌وگو با ژان لوک گدار/ گفت‌وگو کننده: لیونل بایر، رئیس بخش سینمای دانشگاه هنر و طراحی لوزان با همراهی فابریس آرانیو در پخش زنده اینستاگرام هفتم آوریل ۲۰۲۰

ترجمه اختصاصی سینماسینما/ گفت‌وگو با ژان لوک گدار در پخش زنده اینستاگرام + ویدئو

سینماسینما: گفت‌وگوی ژان لوک گدار و لیونل بایر، رئیس بخش سینمای دانشگاه هنر و طراحی لوزان با همراهی فابریس آرانیو، در پخش زنده اینستاگرام؛ هفتم آوریل ۲۰۲۰

آخرین ها