واکنش بیضایی به انتشار ترجمه‌ انگلیسی نمایش‌نامه «فتحنامه کلات»:خوشحالم از رنج ٢٠ساله

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به‌تازگی ترجمه‌ انگلیسی نمایش‌نامه «فتحنامه کلات» را منتشر کرده است. به گزارش سینما سینما، منوچهر انور که پیش‌تر یکی از آثار بهرام بیضایی با عنوان «مرگ یزدگرد» را به زبان انگلیسی ترجمه‌ کرده بود، این بار نمایش‌نامه «فتحنامه کلات» بیضایی را ترجمه کرده است. در ادامه متن یادداشتی را که […]

آخرین ها