مهجور

سینماسینما، حمید عبدالحسینی*

فرار از تله پنجاه ساله شد

سعید مروتی ـ روزنامه‌نگار میان ساخته‌های جلال مقدم که همه اذعان دارند هرگز به اندازه توانایی و ذوق و استعداد و دانشی که داشت قدر ندید، «فرار از تله» فیلمی منسجم‌تر و در گذر زمان ماندگار‌تر از بقیه آثارش است. البته «پنجره» از جهاتی فیلم کلیدی‌تر و مهم‌تری به‌نظر می‌رسد ولی فرار از تله یا آنطور […]

آخرین ها