عکسی از ستاره آمریکایی که رضا عطاران با دیدنش کیف می کند

رضا عطاران  عکسی از قبل و بعد از گریم مارلون براندو در فیلم پدر خوانده منتشر کرد و نوشت:

آخرین ها