میراث سلحشور جلوی دوربین می‌رود/ چه کسی جای سلحشور موسی را می‌سازد؟

سردار نقدی درباره روند پیشروی در پروژه موسی (ع) بیان کرد که جمال شورجه کارگردان این سریال درخواست کرده است که جلسه ای را با وی داشته باشد.

آخرین ها