واکنش فردوس حاجیان به اتفاقات برنامه هفت:ما بلدیم زنان و جوانان را نقد کنیم ولی بلد نیستیم جهاد اکبر کنیم

انتقاد تند مسعود فراستی منتقد برنامه «هفت» به فیلم کمال تبریزی واکنش های زیادی را برانگیخت.

آخرین ها