توضیحات کارگردان برنامه‌ای که قرار است پرده از پشت صحنه سریال‌ها بردارد

کارگردان برنامه «پشت صحنه» معتقد است که با این برنامه پشت صحنه هنر نمایشی کشور به مرزهای بیرون از ایران عرضه می شود.

آخرین ها