«پیشخدمت» راهی جشنواره «رودآیلند» آمریکا شد

«پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی به جشنواره «رودآیلند» آمریکا راه پیدا کرد.

«آلفابت» به مکزیک و آمریکا سفر می کند

 انیمیشن «آلفابت» به کارگردانی کیانوش عابدی به ۲ جشنواره خارجی می رود.

آخرین ها