پرویز بهرام؛ هم‌بازی و هم‌کارِ فروغ در فیلم و گویندگی

ناصر صفاریان منتقد سینما و مستند ساز در فیس بوک خود نوشت :در میانۀ رفتن‌های پشتِ هم و بی‌جای‌گزینِ هنرمندانِ نسل‌های پیشین، پرویز بهرام هم رفت. چهره‌اش شاید به ذهنِ برخی مخاطبان نیاید، ولی صدایش ماندگارتر از هر فراموشی است و جاودانه. روحش شاد. زمانِ تحقیق و ساختِ «سه‌گانۀ فروغ فرخ‌زاد»، هم‌بازی بودنِ او با […]

آخرین ها