انتقاد جالب فریدون صدیقی از مصاحبه ظریف با رشید پور

فریدون صدیقی در اعتماد نوشت : وزرای دولت در گذشته در برنامه های بعد از خبر یا خبر شبانگاهی حاضر می شدند. برنامه هایی که مخاطب های جدی دارد و مخاطبانش هم معمولا در کمین دولت نشسته اند تا از صحبت ها و حرف های زده شده، اشتباه و نکته ای را بیرون بکشند و […]

آخرین ها