سکانس طلایی/ طلوع

سکانس طلایی/ ۱۱۴. طلوع، ساخته فریدریش ویلهلم مورنائو – ۱۹۲۷

آخرین ها