ماجرای اخراج فریدون جیرانی وبیژن امکانیان از روزنامه اطلاعات به خاطر یک اشتباه سهوی

فرهت فرد نیا روزنامه نگار قدیمی در بخشهایی از مصاحبه خود که چندی پیش با اکبر منتجبی در نشریه مهرنامه منتشر کرده روایت جالبی از ماجرای اخراج فریدون جیرانی و بیژن امکانانیان را بازگو کرده است . به گزارش سینما سینما ،فرد نیا که در آن زمان در روزنامه اطلاعات کار می کرده دراین مصاحبه […]

آخرین ها