سوال جالب جیرانی از مهران غفوریان: می دانستی «شارلاتان» و «آس و پاس» کپی است؟

مهران غفوریان در بخشهایی از مصاحبه خود با فریدون جیرانی در برنامه سی وپنج پاسخ جالبی به سوالات جیرانی داده است .

آخرین ها