نامه‌ای که سوفیا لورن برای احمدرضا احمدی نوشت

سینماسینما،فریدون مجلسی در اعتماد نوشت: داستان لحاف‌دوز شعرخوانی را که در ۱۰۰ سال پیش استاد زبان فارسی دیپلمات امریکایی بود برای احمدرضا احمدی شاعر تعریف کردم، طبیعی بود که به هیجان آمد، یعنی احساس احترام بیشتر نسبت به اهمیت کار خودش کرد.

آخرین ها