در دیدار مدیران شبکه مستند ومدیر انجمن سینمای جوان عنوان شد: یک برنامه سینمایی دیگر در تلویزیون ساخته می‌شود

مدیر شبکه مستند سیما و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در نشستی پیرامون همکاری های مشترک و تولید برنامه تلویزیونی «سینمای جوان» با یکدیگر گفتگو کردند.

آخرین ها