جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از فستیوال سلیمانیه عراق برای «قهرمان»

«قهرمان» برنده دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از فستیوال سلیمانیه عراق شد.

آخرین ها