حضور «پاتوقی‌ها» در ۲ جشنواره آمریکایی

فیلم کوتاه «پاتوقی‌ها» به کارگردانی سیامک کاشف آذر به ۲ جشنواره آمریکایی راه پیدا کرد.

آخرین ها